Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


MOTTO

„Milovat všechny projevy života pod ochranou Panny Marie.“

Tímto motem chceme vyjádřit požadavek vědomého přijetí světla a všech projevů života. Respektujeme Boží Stvoření, mentální a fyzickou svobodu každé živé bytosti.

Milovat život znamená naplňovat od narození svůj životní plán. Po dobu svých životů jsme konfrontování s množstvím situací, které nám přinášejí radost a nádherné okamžiky štěstí.  Prožíváme život se zdravím, ale i s nemocemi, žalem, hněvem, smutkem a nenávistí.

Akceptovat život a lásku tak, jak přichází. Procítit, že život musí nabízet a přijímat všechno v lásce.

Jaké důsledky vznikají jako výsledek těchto pocitů?

Co můžeme dát na oplátku?

Otevřeme své srdce tomuto člověku bez ohledu na okolnosti?

Když rozpoznáme slabou stránku nějakého člověka a vyvolá to v nás obavy a zlobu, bylo by snadné otočit se a odejít.  Posloucháme své srdce?  Rozpoznáváme, proč v nás tento člověk vyvolává tyto pocity?

Ptáme se sami sebe: „Můžeme důvěřovat tomuto člověku navzdory jeho emocím? A můžeme mu důvěřovat a nabídnout mu své přátelství? Dokážeme milovat své nepřátele?“

Jakmile dokážeme přiznat si, že jsme vystrašeni a že nás emoce druhých obtěžují, a odpustit sami sobě, jakmile dokážeme respektovat a přijímat ostatní, jsme na správné cestě. Máme otevřené srdce, cítíme mír.

Poznáváme, jaké to je, milovat všechna Stvoření a důvěřovat v ochranu Panny Marie.

 

Závisí to na této osobní zkušenosti a změně z negativních stránek (hněv-obavy-agresivita) na pozitivní (respekt-tolerance-láska). Cítíme svá otevřená srdce, jsme uvnitř klidní, dokážeme poslouchat a cítit.

Tehdy nám Panna Marie pomůže. Je to silná žena. Zachrání nás. Vždy se jí můžeme svěřit. Prožívala život s radostí a radost též rozdávala.

Jsme pod její ochranou, poznáváme Marii jako Matku, pomáhající a starostlivou. Pod Její ochranou nikdy necítíme obavy. Vždy se Jí můžeme zeptat na radu. Čím více se Jí otevřeme, tím více cítíme Její ochranu v každodenním životě. Proto je tak důležité prosit každý den.

V našem Rituálu Panny Marie Požehnaná Panna Marie rozprostře nad námi svůj ochranný plášť. Jakou to má sílu, můžeme poznávat každý den. Mnohé lidi ničí jejich problémy, protože je ničí jejich pocity a dělají je zranitelnými. Co těmto lidem pomůže?

Někdy je to modlitba anebo stačí jenom je vyslechnout. Někdy pomůže objetí, jindy udržení odstupu.

Modlíme se k Panně Marii a sledujeme, jak se projevuje Její aktivita v našem každodenním životě.

Svěřujíce se ochraně Panny Marie, žijeme svůj běžný, každodenní život. Jsme pod milostivou ochranou Panny Marie a žijeme láskou ke všem Stvořením.

S požehnáním Naší Panny Marie