Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Motto

"Milovať všetky prejavy života, pod ochranou Panny Márie.”

Týmto mottom chceme vyjadriť požiadavku vedomého prijatia sveta a všetkých prejavov života. Rešpektujeme Božie Stvorenie, mentálnu a fyzickú slobodu každej živej bytosti.
Milovať život znamená napĺňať od narodenia svoj životný plán. Počas našich životov sme konfrontovaní s množstvom situácií, ktoré nám prinášajú radosť a nádherné momenty šťastia. Zakúšame zdravie, ale aj choroby, žiaľ, hnev, smútok a nenávisť.
Akceptovať život a lásku tak, ako prichádzajú.Precítiť, že život musí ponúkať a akceptovať všetko v láske.
Aké možnosti vznikajú ako výsledok  týchto pocitov? Čo môžeme dať na oplátku? Otvoríme svoje srdce tomuto človeku bez ohľadu na okolnosti?
Ak rozpoznáme slabú stránku človeka a to vyvolá naše obavy a hnev, bolo by ľahké otočiť sa preč. Počúvame naše srdcia? Rozpoznáme prečo u nás tento človek vyvoláva titeto pocity?

Pýtame sa sami seba: môžeme dôverovať tomuto človeku navzdory jeho  emóciám? A môžeme mu dôverovať a ponúknuť mu naše priateľstvo? Dokážeme milovať našich nepriateľov?

Ak dokážeme odpustiť sami sebe, že sme vystrašení a že nás emócie druhých obťažujú, ak dokážeme rešpektovať a akceptovať druhých, sme na správnej ceste. Máme otvorené srdce, cítime mier. Zakúšame, aké to je milovať všetko Stvorenie a dôverovať v ochranu Panny Márie.

Závisí to od tejto osobnej skúsenosti a zmeny z negatívnych stránok (hnev-obavy-agresia) na pozivtívne (rešpekt-tolerancia-láska). Cítime naše otovrené srdce, sme vo vnútri pokojní, dokážeme počúvať a cítiť.

Vtedy nám Panna Mária pomôže. Je to silná žena. Zachráni nás. Vždy sa jej môžeme zdôveriť. Prežívala život s raosťou a radosť tiež rozdávala.

Sme pod jej ochranou, zakúšame Máriu ako Matku, pomáhajúcu a starostlivú. Pod jej ochranou nikdy necítime obavy. Vždy sa jej môžeme opýtať na radu. Čím viac sa otvoríme, tým viac cítime jej ochranu v každodennom živote. Preto je prosiť každý deň také dôležité.

V našom Rituáli Panny Márie Požehnaná Panna Mária rozprestrie svoj plášť nad nami. Akú to má silu, môžeme spoznať každý deň.
Mnohých ľudí ich problémy ničia, pretože ich pocity ich  ničia a robia  ich zraniteľnými. Čo týmto ľuďom pomôže?
Niekdy je to modlitba, alebo vypočutie, alebo len objatie, ale tiež aj dodoržanie odstupu.
Modlime sa k Panne Márii a sledujeme, ako sa prejavuje jej aktivita v každodennom živote.
Dávajúc sa pod ochranu Panny Márie žijeme náš bežný, každodenný život. Sme pod milostivou ochranou Panny Márie a žijeme láskou ku všetkému Stvoreniu.

S požehnaním Našej Panny Márie