Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


Modlitby

Anděl

Anděl stojí vedle tebe

Zahřívá tě a šeptá:

„Nebe ti posílá společníka,

prosím, buď bdělý a naslouchej“.

Nechci jít oklikami,

Netrap se a nebuď smutný.

Cokoliv by tě potkalo,

tví andělé nad tebou bdí.

Stojím vedle tebe.

Vždy ti pomohu zvládnout

všechny tvé problémy.

Zvedni hlavu,

stojím zde

a prozařuji tvé dny.

 

Božská láska

Božská láska, všechny nádherné lásky.

Radost nebeská přichází dolů na Zemi.

Udržuje nás ve svém pokorném bytí.

Celá její pokorná koruna milosti Ježíši,

Všechno umění soucitu, čistá láska.

Navštiv nás se svou Tvou spásou,

Naplň každé chvějící se srdce.

 

Je to nádherná hudba

Je to nádherná hudba, když říkám:

„Zdrávas Maria, Matko drahá!“

Je to nádherná píseň, když opakuji:

„Zdrávas, Matko drahá!“

 

Tys mé světlo, má předrahá naděje a neposkvrněná láska,

Má síla ve všech neštěstích, kdy je můj duch

v útrapách a postižený vášní

sužován břemenem smutku a slzami

Když vidíš své dítě svázané neštěstím,

Ó, milostivá Panno Marie, dovol mu,

aby nalezlo klid v Tvé mateřské náruči.

 

Matko naše

Ochraňuj všechny nemocnice na světě,

ochraňuj ty, kteří jsou v bezvědomí,

ty, kteří právě umírají,

ty, jejichž srdce jsou pod velkým tlakem

a nenacházejí vyslyšení.

Ochraňuj ty, kdo nevěří v život po smrti,

ty, kdo tráví noci v modlitbách,

ty, kdo nevěří v Boha a ani v Tebe, Matko.

 

Pane

Pomoz mi přežít tento den

klidně a s lehkostí.

opíraje se o Tvou velkou sílu,

s důvěrou a respektem,

v očekávání projevu Tvé vůle,

trpělivě a rozvážně,

setkávat se s jinými v míru a s radostí.

Čelit zítřku s důvěrou a odvahou.

 

Žít láskou

Někdy, když jsem klidný,

cítím svůj vlastní dech, jak do mne vtéká.

Jak do mě proudí nová, živá síla.

Mohu též cítit, jak se šíří vzduchem

a síla života zůstává ve mně.

 

Někdy, když jsem klidný

cítím Tvoji lásku, Marie,

jak se  ve mně

 rozprostírá a osvobozuje mou duši.

 

Poznávám Tvou lásku.

Naplňuje mě uspokojením.

Marie, já cítím Tvou lásku.

 

Někdy, když jsem klidný,

cítím Tvou lásku ve mně.

Lásku, která přináší naději.

Lásku, která nás činí svobodnými.

Lásku, kterou můžeme žít.

S Tebou Marie, žít láskou!