Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Rugaciuni

Rugăciune către Maria

O, Doamna mea!
O, Doamna mea, Sfântă Marie,
mă ofer pe mine şi pe-ai mei sub preacurata ta protecţie,
sub ocrotirea ta deosebită şi în poala milostivirii tale,
azi, în fiecare zi şi-n ceasul morţii.

Las în grija ta trupul, spiritul şi duhul meu,
speranţa spiritului meu şi mângâierea sufletului,
alinarea temerilor, astâmpărarea nevoilor mele,
dau întreaga mea viaţă în mâinile tale ajutătoare.
Îţi închin sfârşitul vieţii mele, ca prin tine,
Regina îngerilor,
să-mi trimită atunci Dumnezeu, Tatăl meu,
Elohimul său, îngerul conducerii acasă,
ca să mă conducă în lumină.

Îndrumă-mă, cu sprijinul îngerului meu păzitor,
conform sfintelor tale intenţii şi prin voia Fiului tău,
pe calea cea dreaptă, înapoi, la Tatăl.
Amin.


Rugăciune  Mariei,  pentru familie

O, Maică atentă şi plină de bunătate, îngrijeşte-te
de nevoile spirituale şi trupeşti ale familiei mele,
pe care le ştii mai bine decât mine însumi.
De cei dragi mie, ce trăiesc în această lume
plină de pericole şi de greşeli,
îngrijoraţi  şi căutând cu disperare
drumul înapoi la Tatăl.

Dă, ca voia Tatălui să devină legea inimii lor,
să-nfăptuiască cu mărinimie şi în pace, doar opera ce place Domnului.

O, Marie, mă încred într-atât în bunătatea ta,
încât nu mă îndoiesc că ajutorul tău etern ajunge la noi.

Te rog, revarsă înspre noi gândul ca în toate nevoile noastre
să căutăm pavăză în sprijinul tău şi nicicând,
nici măcar în ceasul morţii, să nu încetăm a te chema
şi a ne bizui pe marea ta ocrotire.

Iar când implorările noastre, parcă
nu primesc  ajutorul tău, înadins lasă-ne să credem
în sprijinul şi ocrotirea ta, căci nu tot ce ne dorim
este potrivit, din împrejurări ascunse nouă,
căci ceea ce noi putem recunoaşte este atât de infim.
De aceea, ajută-ne în acele ceasuri să ne rugăm şi să acceptăm în pace:
„Tată, facă-se voia Ta, nu a mea ! ”
Amin.


O , Mamă

Gândeşte în mine, o, Mamă,
atunci gândesc  limpede şi curat.
Manifestă-te prin mine, o, Mamă,
atunci vorbesc curat şi-adevărat.
Lucrează tu prin mine, o, Mamă,
atunci faptele mele sunt drepte.
Sfinţeşte-mi munca,
sfinţeşte-mi şi odihna,
umple-mi întreaga fiinţă,
împlineşte-mi întreaga existenţă
ca prin faptele mele oamenii să vadă
adevărata ta natură.

 
Maica bolnavilor

Maica noastră, veghează asupra tuturor bolnavilor lumii,
Asupra tuturor celor ce şi-au pierdut cunoştinţa şi sunt în pragul morţii,
Care chiar acum îşi dau duhul,
Asupra acelor ale căror inimi vor să se elibereze de grele poveri dar nu găsesc ascultare,
Asupra acelor care nu cred în viaţa de după moarte
Asupra acelor ce stau de veghe, rugându-se până în zori,
Asupra acelor care trebuie să ducă lipsă, din cauze ce nu depind de ei,
Asupra celor care nu cred în Dumnezeu şi în tine, Maica noastră.


A trăi iubirea

Uneori, când îmi găsesc liniştea,
Îmi simt propria respiraţie,
Cum mă pătrunde
Şi curge în mine ca nouă vitalitate.
Simt şi cum aerul se revarsă în afară
Şi cum noua forţă vitală rămâne în mine.
Uneori, când îmi găsesc liniştea,
Simt iubirea ta, Marie,
Cum creşte în mine
Şi cum îmi eliberează sufletul.
De cum îţi recunosc iubirea,
Şi pe-aceea eu o simt.
De cum iubirea ta mă umple de mulţumire,
Marie, eu simt iubirea TA.
Uneori, când îmi găsesc liniştea,
Iubirea ta o simt în mine.
Iubirea, ce-aduce speranţă
Iubirea, ce aduce pace
Iubirea, ce întăreşte
Iubirea, ce-o pot trăi.
A trăi cu TINE, Marie, iubirea.

Iubirea este :

 • deschidere
 • dăruire
 • restrângerea pretenţiilor
 • depăşire de sine
 • adaptare
 • renunţare
 • purificare
 • însuşirea răbdării
 • a ne lăsa conduşi
 • uitarea de sine
 • a ierta pur şi simplu pe cineva
 • a ne învinge obiceiurile

Maria îşi întinde braţele şi ne învăluie cu iubirea sa.

 

 

 Un înger stă de partea ta

Un înger stă lângă tine

Îţi şopteşte la ureche şi te încălzeşte uşor

Solul raiului ţi-e-nsoţitor

Fii vigilent şi atent, te rog.

 

Nu vei umbla pe căi greşite

Grija, supărarea, îţi vor  da ocol

Cu orice te vei întâlni

Privirea îngerului tău, asupră-ţi de se va ţinti.

 

Stau lângă tine, te-ajut mereu

În rezolvarea grijilor

Clipeşte-n sus, eu stau aici

Şi orice zi ţi-o însoresc.

 

Binele şi răul

Accept tot ce mi se-arată

Tot ce-i bun şi tot ce-i rău.

Cea mai înaltă Înţelepciune spune

„Acesta-i cel mai bun lucru pentru tine”.

 

Binele pe noi ne-nvaţă,

„Asta aşa trebuie să fie”.

De bună seamă, ca şi răul,

Atenţia să ne-o atragă.

 

Căci, însăşi iubirea este

Şi una, dar şi alta.

Purtând în ele mântuirea,

Chiar Creatorul le e sursa.

 

Pelerinaj

Pelerinajul tău la Maica Sfântă

Te pune în pavăză şi în lumină

Şi te conduce acasă

În împărăţia cerească a Creatorului.

 

Te creează din nou

Să-ţi accepţi calităţile,

Să suporţi eşecurile

Ee fiind cele care te ridică.

 

Cu binecuvântarea pură a Mariei

 Te-ndrepţi spre drumuri noi

Dacă inima ţi se-mblânzeşte

Şi de pierderi, nicicând, nu te mai temi.

 

Vei simţi această binecuvântare

Şi calea ţi-o va pregăti

Chiar sărăcia-i  transformată

De iubirea-ţi  rămâne devotată.

 

Gândurile tale ajung la Ea

Tu, nicicând n-o părăsi

Curajos, cuvântul inimii urmează-ţi

Care-n regatul Domnului te va slăvi.

 

Îţi recapeţi divina strălucire

Pacea se va muta în tine

„Marie, rămâi cu mine pe vecie”

Şi-aşa vei ajunge din nou în lumină.