Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Anjel

Anjel stojí vedľa teba

zohrieva ťa a šepká:

"Nebo ti posiela spoločníka,

Prosím, buď bdelý a počúvaj."

 

Nechci ísť okľukami,

Netráp sa a nebuď smutný

Nech by ťa stretlo čokoľvek.

Tvoji anjeli na teba dávajú pozor.

 

Stojím vedľa teba,

Vždy ti pomôžem  zvládnuť

Všetky tvoje problémy,

Zdvihni hlavu,

Stojím tu

A prežiarujem tvoje dni.

 

Božská láska

 

Božská láska, všetky nádherné lásky.

Radosť nebeská, prichádza dolu na zem

Udržiava nás vo svojom pokornom bytí

Celá jej pokorná koruna milosti

Ježišu,všetko  umenie súcitu

čistá láska...

navštív nás s Tvojou spásou

naplň každé chvejúce sa srdce.

 

 

Je to sladká hudba

 

Je to sladká hudba keď hovorím

Pozdravujem Ťa,  drahá Matka!

Je to sladká pieseň ktorú opakujem

Pozdravujem Ťa, drahá Matka!

 

Ty si moje svetlo, predrahá nádej a nepoškvrnená láska,

Moja sila na všetky nešťastia.

Keď môj duch ktorý je v trápení

A postihnutý vášňou,

Sužovaný bremenom smútku a slzami.

Keď vidíš svoje dieťa zviazané nešťastím,

Ó, milostivá Panna Mária,

Dovoľ aby našlo pokoj

V Tvojom materskom náručí.

 

 

Ale beda,

Posledné dni sa rýchlo blížia.

Vyžeň démona do pekelných hĺbok

A ostaň blízko, drahá Matka,

Pri Tvojich zblúdilých deťoch.

 

Jemným dotykom

Zahaľ svojich nehodných žiakov

A milostivo odovzdaj Bohu dušu,

Ktorá sa k nemu vracia.

 

Leo XIII

 

 

Matka chorých

 

Matka naša,

Ochraňuj všetky nemocnice na svete,

Ochraňuj tých, ktorí sú v bezvedomí,

Tých, ktorí práve umierajú,

Tých, ktorých srdce je pod veľkým tlakom

A nenachádzajú vypočutie,

Tých, ktorí neveria v život po smrti,

Tých, ktorých trávia noci v modlitbách,

Tých, ktorí neveria v Boha, ani v Teba, Matka.

 

 

Pane,

Pomôž mi prežiť tento deň.

Pokojne, s ľahkosťou.

Opierajúc sa o Tvoju veľkú silu,

S dôverou a rešpektom.

Očakávajúc prejav Tvojej vôle,

Trpezlivo a rozvážne.

Stretnúť iných.

V mieri, s radosťou.

Čeliť zajtrašku s dôverou a odvahou.

 

 

Som sám

 

Zostaň so mnou , Ó Pane.

Pretože som sám.

Potrebujem cítiť Tvoju prítomnosť,

Noc aj deň, chcem sa s Tebou

deliť sa o môj domov,

aby si ma viedol ma na mojej ceste.

 

Ochráň ma pred nebezpečenstvom,

naplň moje srdce radosťou.

Daj mi Tvoj mier, dar, s ktorým sa delíš s tými,

srdcia ktorých sú utrápené alebo zúfalé.

Aj keď tieň z Kríža padne na moju cestu,

vidím Tvoje svetlo Veľkej noci prežiarovať tmu.

 

Som sám, môj Pane,

ale som  si istý, že na mňa dávaš pozor

ako na svoje jediné dieťa.

 

Prebývaj vo mne, drahý Pane,

aby som ja mohol žiť v Tebe.

 

Amen.

 

 

 

Žiť láskou

 

Niekedy, keď som pokojný

Cítim svoj vlastný dych

Ako vteká do mňa

A ako do mňa prúdi nová, živá sila.

Môžem tiež cítiť, ako sa šíri vzduchom

A sila života ostáva vo mne.

 

Niekedy, keď som pokojný,

Cítim Tvoju lásku Mária

Ako sa rozprestiera vo mne

A oslobodzuje moju dušu.

 

Spoznávam Tvoju lásku,

Napĺňa ma uspokojením.

Mária, ja cítim Tvoju lásku.

 

Niekedy, keď som pokojný,

Cítim Tvoju lásku vo mne.

Lásku, ktorá prináša nádej,

Lásku, ktorá nás robí slobodnými,

Lásku, ktorou môžem žiť.

 

S Tebou, Mária, žiť láskou!