Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
11.11.2015
test ungarisch


IMÁK

Ó Úrnőm!

Ó, Úrnőm, szent Mária, ajánlom magam

és enyéimet a Te szűzanyai védelmedbe,

rendkívüli oltalmadba és a könyörületed köpönyege alá,

ma, minden nap és a halálunk órájában.

 

Testemet, szellememet és lelkemet rádbízom.

Szellemem reményét, és a lelkem vigaszát,

félelmeim csillapítását, ínségeim enyhítését,

egész életemet a Te segítő kezeidbe adom.

Átnyújtom neked az életem végét, hogy

mint az Angyalok Királynője, közbenjárásod által

Isten, az én Atyám, az ő Elohimját, a hazavezetés angyalát

küldje akkor hozzám, hogy a fénybe vezessen.

 

Vezess engem az őrangyalom támogatásával,

a Te szent szándékod szerint, és a Te Fiad akarata által

a helyes úton egyenesen vissza az Atyához.

Ámen

 

Ima Máriához a családért

Ó éber és jóságos Anya, viseld gondját

a családom szellemi és testi igényeinek,

miket jobban ismersz, mint én magam, a szeretteimnek, akik e veszélyekkel és tévedésekkel teli világban élnek,

akik aggódnak és kétségbeesetten keresik az utat vissza az Atyához.

 

Add, hogy az Atya akarata legyen az ő szívük törvénye,

hogy nagylelkűen és békével csak az Istennek tetsző művet cselekedjék.

 

Ó Mária, a Te jóságodba helyezem nagy bizodalmam,

kétségem nincs, hogy a Te örökkévaló segítséged hozzánk eljut.

 

Kérlek téged, áraszd felénk a gondolatot,

hogy minden szükségünkben, a Te segítséged oltalmát keressük

és soha még a halálunk órájában se hagyjunk fel téged hívni

és a Te hatalmas védelmedben bízni.

 

És mikor megéljük, hogy könyörgésünkre látszólag

nem érkezik segítséged, engedd, hogy csak azért is higgyünk a Te segítségedben és védelmedben, mert nem minden helyes, amit kívánunk

a számunkra rejtett körülmények miatt,

mert amit mi felismerhetünk az oly csekély.

Ezért segíts minket ezen órákban imádkozni, és békésen elfogadni:

„Atyám ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg!”

Ámen

 

Ó Szűzanya

Itasd át gondolataimat, ó Szűzanya,

hogy világosan és tisztán gondolkodjam.

Nyilvánulj meg általam, ó Szűzanya,

hogy tisztán és igaz módon beszéljek.

Hass a tetteim által, ó Szűzanya,

hogy igazak legyenek a cselekedeteim.

Szenteld meg a munkámat,

szenteld meg a pihenésemet,

töltsd meg egész lényemet.

Itasd át egész létemet,

hogy tetteimen keresztül az emberek lássák

a Te igaz természetedet.

 

A betegek anyja

Anyánk, őrködj a világ összes kórháza felett.

Azok felett, akik ebben az órában az eszméletüket vesztették és a halálukon vannak,

Akik épp most kezdték megvívni haláltusájukat,

Akiknek szívét hatalmas teher nyomja, de nem találnak meghallgatásra,

Azok felett, akik nem hisznek a halál utáni életben,

Akik álmatlan éjszakákat imádkozva virrasztanak át.

Akiknek nélkülözniük kell, a külső körülmények miatt;

Akik nem hisznek Istenben és benned, a mi Anyánkban.

 

A szeretetet élni

Néha, mikor megtalálom a nyugalmamat

Érzem a saját lélegzetemet,

Ahogy belém áramlik,

És új életerőként belém folyik.

Azt is érzem, ahogy a levegő kiáramlik

És az életerő bennem marad.

Néha, mikor megtalálom a nyugalmamat,

Akkor érzem a Te szeretetedet, Mária,

Ahogyan az kiterjed bennem,

És ahogy felszabadítja lelkem.

Ahogy a te szeretetedet felismerem,

Azt is érzem,

Ahogy a te szereteted megelégedettséggel tölt el,

Mária, én érzem a TE szeretetedet.

Néha, amikor megtalálom a nyugalmamat,

Akkor érzem a szeretetet magamban.

A szeretet, mely reményt hoz.

A szeretet, mely szabaddá tesz.

A szeretet, mely megerősít.

A szeretet, amelyet megélhetek.

Teveled, Mária, a szeretetet élni.

 

A Szeretet 

·      Kitárulkozás,

·      Odaadás,

·      Igényeink korlátozása,

·      Önmagunk felülmúlása,

·      Alkalmazkodás,

·      Lemondás,

·      Megtisztulás,

·      Türelem tanúsítása,

·      Önmagunkat vezetni hagyni,

·      Önmagunkról megfeledkezni,

·      Egyszerűen megbocsátani valakinek,

·      Legyőzni a szokásainkat.

Mária kitárja a karjait és betakar bennünket szeretetével

 

Egy Angyal

Egy angyal áll melletted,

Melenget téged és a füledbe suttog:

„Mennyei küldött a kísérőd,

Légy éber és figyelj, kérlek.”

 

Tévutakon nem fogsz járni

A gond, a bánat elkerül,

Bármivel találkozol,

Ha az angyalod tekintete rád vetül.

 

Melletted állok, segítek mindig

Megoldani a bajokat

Pillants fel, én itt állok

És beragyogom minden napodat.

 

A jó és a rossz

Én elfogadom mindazt, mi számomra megmutatkozik

Mind a jót, mind a rosszat is.

A legmagasabb Bölcsesség azt mondja:

„Ez a legjobb a számodra”.

 

A jó bennünket arra tanít,

„Így kell ennek lenni”.

A rossz is nyilvánvaló,

Amire oda kell figyelni.

 

Mert maga a szeretet

Az egyik és a másik is.

Az üdvösségünket hordozza,

Hisz a teremtőnktől származik.

 

Zarándoklat

Zarándoklatod a Szűzanyához

A védettségbe és a fénybe helyez

És a Teremtő égi birodalmába

Téged hazavezet.

 

Újjáteremt téged

Az adottságaidat fogadd el

Elviselni a veszteségeket,

Ez az, ami téged felemel.

 

Mária tiszta áldásával

További új utakra térsz.

Ha megszelídül szíved

És a veszteségtől soha többé nem félsz.

 

Érezni fogod ezt az áldást

és előkészíti az utad.

Még az ínség is átalakul

Ha a szereteted hű marad.

 

A gondolataid eljutnak hozzá

Soha többé őt ne hagyd el

Bátran kövesd szíved szavát,

Mely az Isten birodalmába téged felemel.

 

Visszakapod az isteni fényedet

Beléd költözik a béke

„Mária, maradj velem örökké”

Így újra eljutsz majd a fénybe.