Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


Ruzencové modlitby

Každou růžencovou modlitbu spolu s naší vděčností a radostí doručují andělé Panně Marii.

Když se modlíte růženec, ve vaší duši se rozhostí mír a harmonie. Svými modlitbami pomůžete i jiným lidem.

Pokud se chcete svěřit Panně Marii, svá přání a prosby formulujte svými vlastními slovy, protože nikdo neumí vyjádřit vaše pocity lépe než vy sami.

Požehnaná panna Marie žije ve vašem srdci a zná vaše trápení. Modlete se k ní:

  • Když jste vystaveni příliš velké zátěži a cítíte se slabí.
  • Když jste obklíčeni nesnesitelným strachem a potřebujete útočiště.
  • Když jste ztratili milovanou osobu a žijete ve smutku.
  • Když jste sami, bez přátel.
  • Když jste nemocní a trpíte bolestmi.
  • Proste o pomoc pro osoby, které milujete anebo pro ty, kdo k vám nejsou přátelští.

Požehnaná Panno Marie, Ty jsi ta, která slyší moji duši. Požehnaná Panno Marie, Ty jsi cesta, která vede do mého nitra. Požehnaná Panno Marie, Ty jsi ticho, které mi dává sílu.