Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Rugaciunea rozariului

Îngerii ne duc fiecare rugăciune a rozariului la Maica Domnului, împreună cu cererile şi cu mulţumirile noastre.
Rugăciunea rozariului îşi manifestă efectul prin aceea că în interiorul nostru, în eul nostru lăuntric domneşte pacea şi armonia; oferă ajutor şi altor oameni.

Atunci când vrem să încredinţăm ceva Maicii Domnului, trebuie să  folosim propriile noastre cuvinte în a ne formula cererile sau plângerile, deoarece nimeni nu poate să le formuleze mai onest decât noi înşine.

Maria locuieşte în inima noastră şi ne cunoaşte nevoile şi  ne rugăm ei atunci când....

  • suntem supuşi unei presiuni deosebite şi din această cauză ne simţim  neputincioşi;

  • suntem chinuiţi de frici insuportabile şi nu găsim nici un refugiu;

  • am pierdut o persoană iubită sau trăim în doliu;

  • suntem singuri, nu avem prieteni;

  • suntem bolnavi şi/sau trebuie să suportăm dureri;

  • dorim să cerem ajutor pentru o persoană dragă nouă sau pentru aceia care ne-au supus încercărilor.


Maria, tu eşti urechea care îmi ascultă sufletul,

Maria, tu eşti calea care mă duce înlăuntrul meu,

Maria, tu eşti calmul care îmi dă putere.