Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Ružencové modlitby

Každá ružencová modlitba je, spolu s našou vďačnosťou a radosťou,  doručená anjelmi k Panne Márii.

Keď sa modlíte ruženec, vo vašej duši sa rozhostí mier a harmónia. Svojimi modlitbami pomôžete aj iným ľuďom.
Ak sa chcete zdôveriť Panne Márii ,  svoje prosby a želania formulujte vašimi slovami, pretože nikto nevie vyjadriť lepšie vaše pocity a želania ako vy sami.

Požehnaná Panna Mária žije vo vašom srdci a pozná vaše trápenia, modlite sa k nej:

  • ak ste vystavení príliš veľkej záťaži a citite sa slabí
  • ak ste obkľúčení neznesiteľným strachom a potrebujete útočisko
  • ak ste stratili milovanú osobu a žijete v smútku
  • ak ste sami, bez priateľov
  • ak ste chorí a trpíte bolesťami
  • proste pomoc pre milované osoby alebo pre tých, ktorí k vám nie sú priateľskí


Požehnaná Panna Mária, ty si Tá, ktorá počuje moju dušu.

Požehnaná Panna Mária, ty si cesta, ktorá vedie do môjho vnútra.

Požehnaná Panna Mária, Ty si ticho, ktoré mi dáva silu.