Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


Náš Rád

V roce 2005 Panna Marie projevila své přání založit Řád Panny Marie, Královny Nebes.

Tak vznikl první interreligiózní Řád Panny Marie.

Vedou ho arciabatyše, krajinské abatyše a abatyše spolu s konventními sestrami. Jsou to pracující ženy, které se rozhodly sloužit Panně Marii.

Našim cílem je přivést Pannu Marii blíže k lidem a představit jim náš výjimečný rituál.  V průběhu tohoto posvátného rituálu dostane každý účastník zvláštní ochranu Panny Marie.

My jako interreligiózní Řád rády přivítáme každého zájemce.