Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Despre noi

În anul 2005, Sfânta Fecioară şi-a exprimat dorinţa de a fonda Ordinului Reginei Cerurilor, Ordinul Maria. Ca urmare, în Germania a luat fiinţă primul Ordin Maria independent de apartenenţa religioasă şi confesională.

Femei, având ocupaţii perfect normale, cu toate provocările cotidiene – în familie, ca soţii, ca mame, partenere de viaţă sau chiar ca femei singure – se pun în slujba Sfintei Fecioare, pentru a o servi pe ea şi pe oameni, conducând ordinul împreună cu surorile, sub îndrumarea arhiabatesei, a abatesei naţionale şi a abateselor.

Scopul nostru este să-i apropiem de Sfânta Fecioară pe creştinii diferitelor confesiuni,  cărora să le prezentăm acel ritual deosebit de iniţiere prin care orice om poate să se pună sub ocrotirea specială a Maicii Domnului.

Ordinul nostru interreligios aşteaptă cu braţele deschise pe oricine .