Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Náš Rád

V roku 2005 Panna Mária zjavila svoje prianie založiť Rád Panny Márie, Kráľovnej Nebies.

Tak vznikol prvý interreligiózny Rád Panny Márie.

Vedie ho arciabatiša, krajinské abatiše a abatiše, spolu s konventnými sestrami. Sú to pracujúce ženy, manželky, matky, vydaté, rozvedené, alebo slobodné ženy, ktoré sa rozhodli slúžiť Panne Márii.

Našim cieľom je priniesť Pannu Máriu bližšie k ľuďom a predstaviť im náš výnimočný rituál. Počas tohto posvätného riutálu každý jeho účastník dostane zvláštnu ochranu Panny Márie. My, ako interreligiózny Rád, radi privítame každého záujemcu.