Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


Místo milosti – Marie a zvířata

Marie a zvířata

V roce 1996 se Panna Marie zjevila několika lidem v okolí hradu Raiffershardt v Herchenu, v okrese Windeck.

Po dobu svého zjevení Panna Marie přislíbila, že vyslyší prosby a modlitby pronesené na tomto svatém místě.

A obzvlášť zdůraznila, že vyslyší hlavně prosby za zvířata, hlavně za nemocná zvířata.

Zároveň vyslovila dvě přání. První se týkalo postavení sochy s jejím věrným zobrazením a druhé objevení léčivého pramene. Označila místo, kde tento léčivý pramen vyvěrá a požádala o vybudování fontány, aby tato léčivá voda byla dostupná pro všechny lidi a zvířata.

Už dvacet let předtím se Panna Marie zjevila několika lidem na stejném místě se stejnou žádostí. Tito lidé bohužel Její prosby nevyslechli, protože se obávali reakce okolí.

Vysvěcení jeskyně se konalo 22. 12. 1997. Zároveň byl postaven nádherný altánek, který zve návštěvníky, aby se zastavili a v  tichu se pomodlili u sochy Panny Marie. Návštěvníci zanechávají svědectví o Její pomoci a léčivém působení.

Přijďte i vy navštívit Její jeskyni a krásný altánek, naberte si vodu z pramene, svěřte se Marii, odevzdejte Jí své starosti a touhy a na chvíli si oddechněte na tomto místě klidu.

Náš Řád vás srdečně zve na pravidelné Bohoslužby, růžencové modlitby a jiné události, které se konají na tomto svatém místě. 

Informace o aktuálních termínech najdete v části „Aktuality“.