Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
11.11.2015
test ungarisch


Mária és az állatok

Szűz Mária 1996-ban a németországi Herchenben található Raiffershardt várnál több személy számára is megjelent. Jelenései során a Szűzanya megígérte, hogy ezen a szent helyen elmondott kéréseket és imákat meghallgatja. Különösen arra hívta fel a figyelmet, hogy az állatokért – főleg a beteg állatokért – elhangzó kérések itt meghallgatásra találnak.

Egyidejűleg kifejezte két kérését, hogy ezen a helyen állítsanak számára szobrot, valamint tárjanak fel egy gyógyforrást. Megjelölte azt a helyet, ahol a gyógyforrás ered, és egy kút fúrását kérte, hogy a gyógyvíz segíthessen az embereken és állatokon egyaránt.

20 évvel ezelőtt Szűz Mária már megjelent itt néhány embernek ugyanezzel a szándékkal. Ők azonban féltek környezetük reakciójától, ezért tartózkodtak a kérés végrehajtásától.

A sziklaüreg megszentelésére 1997. december 22-én került sor. Időközben felépült egy gyönyörű pavilon is, amely Szűz Máriahoz hívja imádkozni az arra járókat. Az emberek még mindig folyamatos jelenésekről, találkozásokról és gyógyulásokról számolnak be.

Jöjjön el, látogassa meg a sziklaüreget a fedett pavilonnal, merítsen a kút vizéből, meséljen a Szűzanyának aggodalmairól, vágyairól, kívánságairól, és időzzön el egy pillanatra a béke szigetén.

Rendünk rendszeresen tart a kegyhelynél istentiszteleteket, rózsafüzér imádságokat és más ünnepségeket, melyek aktuális időpontjairól a német honlapon tájékozódhat. Ezen rendezvényekre szeretettel meghívjuk Önt!