Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


VÍRA

Věříme v blízkost Požehnané Panny Marie, pocházející z rodu Davidova. Přinesla Božského syna, který nám poskytuje lásku a světlo.

Marie, královna Nebes a všech Andělů,

přináší nám poselství plné pokory,

nabízí nám svoje útočiště.

Věříme, že Panna Marie miluje každou bytost

stejně, jako milovala svého Syna, Ježíše Krista.

 

Věříme, že Bůh si vybral Marii jako vyslankyni a ochránkyni světa.

Ona představuje energii Marie, ženskou část Boha. Věříme

v Marii Magdalénu, milovanou ženu Ježíše, matku Jeho dětí,

Jeho družku a utěšitelku.

Věříme, že můžeme být kdykoliv ve spojení

s laskavou a milosrdnou Boží Matkou

a s Máří Magdalénou, manželkou Pána.

Můžeme Jí svěřit svoje bolesti a trápení

s důvěrou v její mateřskou lásku.