Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Viera

Veríme v blízkosť Požehnanej Panny Márie,pochádzajúcej z rodu Dávidovho.Priniesla Božieho syna na Zem,ktorý nám poskytuje lásku a svetlo.

Mária, kráľovna Nebies a všetkých Anjelov,
prináša nám posolstvá plné pokory,
ponúka nám svoje útočisko.
Veríme, že Panna Mária miluje každú bytosť,
rovnako ako milovala svojho Syna, Ježiša Krista.

Veríme, že Boh si vybral Máriuako vyslankyňu a ochrankyňu sveta.Ona reprezentuje energiu Márie, ženskú časť Boha. Veríme v Máriu Magdalénu,milovanú ženu Ježiša a matku Jeho detí,Jeho družku a utešiteľku.

Veríme, že môžeme byť kedykoľvek v spojení
s láskavou a milosrdnou Božou Matkou,
a s Máriou Magdalénou, manželkou Pána,
môžeme jej zveriť svoje bolesti a trápenia,
s dôverou v jej matarskú lásku.