Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


LOGO

Naše logo se skládá ze zlatého a modrého štítu, červeného srdce, dvanácti hvězd a zelených lilií.

Červené srdce symbolizuje naše motto „Milovat všechny projevy života“.

Ukazuje na zranitelnost všech lidí a zároveň je i projevem lásky a respektu ke každému člověku.

Písmena AM (Ave Maria) uprostřed srdce znázorňují tu skutečnost, že Marie žije v našich srdcích, v srdci každého člověka.

Přes její lásku jsme schopni otevřít svá srdce.

Ochrana Panny Marie je znázorněna modrým polem.

Dvanáct hvězd symbolizuje nekonečnost Vesmíru, který je pod správou Marie.

Marie, Královna Nebes, je spojenkyní mezi Nebeským královstvím a Zemí. Toto znázorňuje zelená lilie na logu.