Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Logo

Naše logo sa skladá zo zlatého a modrého štítuu, červeného srdca, dvanástich

hviezd a zelených ľalií.

Červené srdce symbolizuje naše motto “milovať všetky prejavy života”.

Ukazuje na zraniteľnosť všetkých ľudí a zároveň je aj prejavom lásky a rešpektu

ku každému človeku.

Písmená AM (Ave Maria) uprostred srdca znázorňujú tú skutočnosť, že Mária žije v našich srdciach, v srdci každého človeka.

Cez Jej lásku sme schopní otvoriť naše srdcia.

Ochrana Panny Márie je znázornená modrým poľom.

Dvanásť hviezd symbolizuje nekonečnosť Vesmíru, ktorý je pod správou Márie.

Mária, Kráľovna Nebies je spojnicou medzi Nebeským Kráľovstvom a Zemou. Toto znázorňujú zelené ľalie okolo loga.