Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News
19.08.2014
test 2015


VÍTEJTE

Jsme rády, že jste navštívili naši stránku. Těší nás váš zájem o Pannu Marii a její Řád, který vznikl na Její počest. Našim přáním je sloužit Jí. Dovolte, abychom se vám představily.


Arciabatyše Řádu „Královny Nebes“.

V roce 2005 jsem převzala úlohu arciabatyše Řádu „Královny Nebes.“.  Tušila jsem, co to bude znamenat pro mě a můj život.

Jako dítě jsem velmi milovala ponoření se do modlitby. Moje nevlastní matka se tomuto vysmívala, protože jsem byla vychovaná v evangelické oblasti v severoněmeckém regionu Oldenburg. Pravidelně jsem s rodiči navštěvovala hodiny Bible a tady mi přicházely otázky – např.: existuje znovuzrození? -  které mi nebyly zodpovězeny. To mě podnítilo k tomu, abych Boha hledala sama. Vdávala jsem se velmi mladá, porodila jsem 4 děti, ale moje touha po Bohu nebyla ještě stále uspokojena. Tak jsem se Ho opět, opakovaně, vydala hledat sama.

Být arciabatyše  je pro mě velkou výzvou. Vidím ji jako moji úlohu zprostředkovat a ilustrovat sestrám našeho Řádu univerzální jednotu. Tato znalost, že každý člověk je částí Boha a má tady, na Matce Zemi, svoji úlohu, kterou by měl splnit s láskou a obětí a s podporou naší Matky Boží, která je Královnou andělů. Mnoho žen v nejrůznějších zemích se cítí být přitahováno touto jednotou a myšlenkovým bohatstvím a rozhodnou se vstoupit do Řádu Královny Nebes jako sestry. To neznamená, že řá ;dová sestra opustí svoji rodinu, Ne. Ale právě naopak. Každá sestra zůstane uvnitř svého okruhu působnosti a nechá do něj vtéct svoji lásku. Výsledkem je, že v rodině se bude žít s touto jednotou a láskou k Marii. Běžný den se žije lehčeji a výzvy se s důvěrou k Matce Boží zvládají snadněji.

Pro mě osobně je velmi pěkné vidět, jak každá sestra uvnitř Řádu roste. Každé z vás co nejvíce pomohu rozvinout vaše osobní talenty a vaši osobnost. Výsledkem je, že se k nám připojuje stále více žen. Do teď se v Řádu „Královny Nebes“ etablovaly následující země: Německo, Španělsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko, Irsko a Slovensko.

To pro mě znamená pravidelně cestovat a navštěvovat tyto země, abych mohla se sestrami a hosty slavit bohoslužby k poctě naší Matky Boží.

Úlohou našeho Řádu je, abychom stále většímu množství lidí zprostředkovaly lásku naší Boží Matky. Neznamená to, že do Řádu musí vstoupit každá žena. Ne.  Jde o to, aby se vyslechl vlastní vnitřní hlas, aby se otevřela, aby tento hlas nabyl důvěru a prosadil se. Čím častěji cítím tuto vnitřní spjatost, tím důvěryhodněji s tím dokážu zacházet. Muži a samozřejmě i děti, jsou taktéž n a naše bohoslužby zváni.

Christel Wiesmeth

Arciabatyše Řádu „Královny Nebes“.