Deutsch / Englisch / Spanisch / Slovakia / Romania / Czech / Hungarian 
News

Vitajte

Sme radi, že ste navštívili našu stránku. Teší nás váš záujem o Pannu Máriu a jej Rád, ktorý vznikol na Jej počesť. Našim prianím je slúžiť Jej. Dovoľte, aby sme sa vám predstavili.


Arciabatiša

Byť krajinskou abatišou je pre  mňa veľkou výzvou. Vidím ju ako moju úlohu, sprostredkovať a ilustrovať sestrám nášho Rádu univerzálnu jednotu. Táto znalosť, že každý človek je časťou Boha a má tu, na Matke Zemi svoju úlohu, ktorú by mal splniť s láskou a obetou a s podporou našej Matky Božej, ktorá je Kráľovnou anjelov.

Mnoho žien, v najrôznejších krajinách,  sa cíti  byť priťahované touto jednotou a myšlienkovým bohatstvom a rozhodnú sa do Rádu „Kráľovnej Nebies“ ako rádové sestry, vstúpiť. To neznamená, že rádová sestra opustí svoju rodinu, nie, opačne. Každá sestra ostane vo vnútri svojho okruhu pôsobnosti a nechá doň vtiecť svoju lásku.

Výsledkom je, že v rodine sa bude žiť s touto jednotou a láskou k Márii. Bežný deň sa žije ľahšie a výzvy sa s dôverou k Matke Božej zvládajú ľahšie. Ja  osobne najradšej vidím, ako každá sestra vo vnútri Rádu rastie. Každej z vás čo najviac pomôžem rozvinúť vaše osobné talenty a osobnosť. Výsledkom je, že sa k nám pripája čoraz viac žien.

Medzičasom sa v Ráde „Kráľovnej Nebies“ etablovali nasledovné krajiny: Nemecko, Španielsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko, Írsko a Slovensko. To pre  mňa znamená, pravidelne cestovať a navštíviť krajiny, aby som mohla  so sestrami a hosťami svätiť omše k pocte našej Matky Božej.

Úlohou nášho rádu je, stále väčšiemu množstvu ľudí sprostredkovať lásku našej Božej Matky. Neznamená to, že do Rádu musí vstúpiť každá žena, nie. Ide o to, aby sa  vypočul vlastný vnútorný hlas, aby sa otvorila, aby tento hlas nadobudol dôveru a presadil sa. Čím častejšie cítim túto vnútornú spätosť, tým dôveryhodnejšie  s tým dokážem zaobchádzať. Muži, a samozrejme aj deti, sú  taktiež na naše bohoslužby pozvaní.

Christel Wiesmeth